Uddannelser


  For at kunne fungere i beredskabet, skal man have en grund- og funktionsuddannelse brand, som kan afvikles ved Beredskabsstyrelsen.

  Ved ankomst til tjenestestedet modtager man uddannelsen kaldet grund fly, som varer 8 uger.

  Da vi også er nødbehandlere, skal vi gennemgå en uddannelse som sådan, dette kursus bliver afsluttet med en prøve, som SKAL bestås for at kunne indgå i tjenesten.

  Efter en årrække får egnede redningsassistenter et indsatskursus. Dette kursus svarer i det militære system til den civile holdleder brand.


    ———————————————————————————-


  Skal man fungere som indsatsleder er det en betingelse, at man gennemfører uddannelsen til sergent i flyvevåbnet inden starten på selve  uddannelsen til indsatsleder.

  Indsatsleder uddannelsen foregår ved Beredskabsstyrelsens skoler, og indeholder en holdlederuddannelse brand, efterfulgt af indsatslederud-dannelsens første og anden del.

  Afslutningsvis skal man på et indsatsleder FLY kursus inden man kan fungere som indsatsleder i flyvevåbnets brand og redningstjeneste.

  Efterfølgende er der en obligatorisk videreuddannelse for mellemledere i flyvevåbnet.

  Uddannelsen som redningsassistent / indsatsleder er kompetencegivende til civile beredskaber.

Copyright © All Rights Reserved - Bor-Fighterwing