Tjenesten

   

    Den daglige tjeneste

 

  Brand og Redningstjenesten har en kontinuerlig vagttjeneste hvilket vil sige, at der skal være et beredskab døgnets 24 timer, året rundt.

  Tjenesten/vagten består af 1 indsatsleder og 3 redningsassistenter.

  Tjenesten planlægges i en vagtturnus af 12 timeres varighed, dag og nat, med vagtskifte kl. 07:00 og 19:00 og et gennemsnit på 37 timer, over en 6 ugers periode.

  Udover tjenesten, indgår der også en 120 timers årlig vedligeholdende uddannelse.

  Ud over at være redningsberedskab, er der også opgaver med at holde flyvefeltet rent for det man kalder FOD, som er en betegnelse for alle typer af genstande, der kan suges op i en flymotor.

  Det, at flyvefeltet holdes rent, er i høj grad med til at minimere risikoen  for alvorlige skader på flyene og derved undgå faren for havari, hvis motoren skulle blive beskadiget under start eller landing.

  Om vinteren er det ligeledes brandstationens opgave at holde flyvefeltet fri for sne og is og derved sikre flyvestationens operative status året rundt, specielt de to meget vigtige funktioner som er afvisningsberedskabet (AVB) og redningshelikopteren (SAR).

  Brand og Redning er ligeledes den enhed på flyvestationen, der skal forebygge kollision mellem fly og fugle i.f.b. med start og landinger (mågejæger tjenesten).

   

 


    Opgaver

 

  SKP-BOR har følgende opgaver anført i prioritetsorden:

 1. – Redde menneskeliv i.f.m. flyhavari, bygningsbrand og andre former for ulykker.
 2. – Begrænse skader på fly.
 3. – Yde indsats ved bygningsbrand.
 4. – Varetage mågejæger tjenesten.
 5. – Give assistance ved skader på miljø i forbindelse med brændstofspild eller ulykker med farlige stoffer
 6. – Foretage fejning, samt sne- og isrydning på flyfeltet og rullebaner.
 7. – Udføre garagetjeneste / vedligeholdelse af materiel.


    Ved ulykker med fly består beredskabet af:

 

  Brand og Redningstjenesten, samt redningshelikopteren.


  Dette beredskab alarmeres når et fly, der er i luften (eller på jorden), afgiver melding om en nødsituation (Pan call eller Mayday).

 

  Ved bygningsbrand, færdselsuheld, andre former for ulykker eller sygdom, er det Brand og Redningstjenesten, der alene bliver alarmeret.

    Bemanding

 

  Brand- og redningstjenesten består på nuværende tidspunkt af:

 

 • 22 redningsassistenter og 7 indsatsledere til varetagelse af beredskabet.
 • Brandstations chefen,
 • En uddannelsesleder, der også er næstkommanderende
 • En garagemester
 • En vagtassistent

    International tjeneste


  Vi er ved Brand og Redningstjenesten soldater og kan derfor udsendes i forbindelse med international tjeneste.

  En opgave vi forbereder os på i form af videregående militær uddannelse og intensiv træning, da der i konfliktfyldte områder skal kunne løses opgaver iført kampuniform eller indsatspåklædning.

    Brandstationen har haft personel udstationeret i følgende lande:


                Sverige – 1995
                Afghanistan (Kabul Int. Airport) – 2004 til 2008
                Litauen – 2004, 2009, 2011, 2013 og senest i 2019
                Finland – 2008 og 2016
                Libanon – 2010
                Estland – 2014
                Frankrig – 2016 og 2017

Copyright © All Rights Reserved - Bor-Fighterwing